Vamia fick ett hedersomnämnande i Årets UF-skola tävling

Vamia har fått ett hedersomnämnande i Ung Företagsamhet rf:s tävling Årets UF-skola. Ung företagsamhet rf ville premiera skolor som varit aktiva under detta exceptionella läsår och som trots omständigheterna har framskridit med träningen av färdigheterna i företagsamhet, arbetsliv och ekonomi med sina studerande.

På bilden Jan Nedergård, Guy Bokull, Carola Holmlund, Tanja Skåtar

Detta år har varit ytterst svårt för utbildningsprogrammet Ett år som företagare och det ansågs att det vore bra för alla parter som håller i utbildningen och som trots det svåra läget har lyckats ordna utbildningen effektivt och väl att få lite uppmuntran. Årets UF-skola hedersomnämnanden delas ut virtuellt vid ett lärarseminarium onsdag 21.4.2021 i samband med finalen i Våga vara företagsam. Utöver Vamia fick också Riveria från Norra Karelen ett hedersomnämnande.

Motiveringarna till hedersomnämnandet var:

  • Skolan har ett helt lärarteam inom Ung företagsamhet
  • Alla UF-program för andra stadiet används
  • Anslöt sig öppet och ivrigt till rådgivarförsöket, dvs. företagen inom UF har egna rådgivare från en lokal företagarorganisation (UF koordinerar)
  • Gjort långsiktigt utvecklingsarbete, fått nya lärare att bli intresserade, nya studielinjer med
  • Vill bilda nätverk, med i mycket
  • Samarbetspart under lång tid med Ung Företagsamhet i Österbotten, och är ivrigt och positivt med i allt! Vill utveckla sig och tänker alltid på sina studerandes bästa.
  • NÄRHET TILL STUDERANDENA!
  • Har framgång i semifinalen och i andra tävlingar, många finalister i år
  • De exceptionella förhållandena och utmaningen med distansstudier, som skolan har klarat av väl!

-Det är fint att få ett hedersomnämnande för hårt arbete och det har varit roligt att se att vi har kunnat utveckla undervisningen också i en digital omgivning, säger Vamias UF-lärare.

Vid Vamia undervisar Carola Holmlund, Guy Bokull, Jan Nedergård, Tanja Skåtar, Olle Herrgård, Riikka Mäkelä, Jussi Itämäki, Anne Peltomäki och Tea Lehtikari i utbildningsprogrammet Ett år som företagare. Trots det svåra året, upplevs läget som ljust. De studerande sparrar varandra och emellanåt också lärarna. De unga har tagit pandemitiden bra. I år har undervisningen skett på distans redan i 10 veckor, så de har vant sig vid situationen.

Lärarna lyfter fram några saker i konceptet Ung företagsamhet, av vilka en av de viktigaste är verksamheten med företagsrådgivare. Via den har varje studerandeföretagargrupp fått en egen företagsrådgivare bland de lokala företagarna och konceptet har fungerat utmärkt.

Samarbetet har också en stor inverkan på studierna. Vid Vamia samarbetar de finsk- och svenskspråkiga grupperna inom Ung företagsamhet smidigt oberoende av språk. I år gjordes också försök med språkbad, där en finskspråkig företagsgrupp studerade företagsamhet på svenska, och gruppmedlemmarna har varit mycket nöjda med undervisningen, dvs. positiv synergi finns på båda sidorna.

I år har Vamia fyra företag inom Ung företagsamhet i finalen i Våga vara företagsam.

 

Ung Företagsamhet rf är en finsk spetsorganisation på fostran i företagande. Genom sin verksamhet hjälper organisationen barn och unga att lära sig färdigheter i företagande, arbetsliv och ekonomi. Föreningen är samarbetspart mellan utbildningsanordnare, beslutsfattare, företagsliv och unga. Ung Företagsamhet rf erbjuder lärare verktyg som stämmer överens med läroplanen för inlärning av färdigheter som stöder ett brett kunnande från förskola till högskola.