Vamia återgår till närundervisning 8.2

Rekommendationer och åtgärder

Vi rekommenderar starkt att alla använder munskydd i skolans utrymmen. Rekommendation att ha munskydd gäller tills vidare. Sträva efter att hålla ett tillräckligt skyddsavstånd på 2 meter till andra människor.

Om du har också bara lindriga symtom och känningar som antyder coronavirus, stanna hemma och gör en symtombedömning om Covid-19 på Omaolo.fi på nätet. Om det behövs, ta kontakt med din egen hälsostation per telefon under tjänstetid.

Tvätta alltid händerna

  • då du har varit ute och kommer indå du ska laga mat och äta
  • då du har varit på toa eller bytt blöjordå du har snutit dig, hostat eller nyst
  • då du har rört vid samma ytor som en förkyld person
  • Rör inte vid ögon, näsa eller mun om du inte nyligen har tvättat händerna

Handhygien är det viktigaste sättet att förhindra också magsjuka och diarré på en resa.

Hosta rätt – smitta inte ner andra:

  • Skydda din mun och näsa med en engångsnäsduk då du hostar eller nyser
  • Om du inte har en näsduk, hosta eller nys i övre delen av ärmen, inte i dina händer.
  • Släng den använda näsduken i soporna direkt.