Vamias Sampo-campus övergår till distansundervisning 14.12.2020

Uppdaterad 13.12.2020

Vamias Sampo-campus övergår till distansundervisning  från och med 14.12.2020. Undervisning och studier på Hansa-campus fortsätter som närundervisning.  Studerande och vårdnadshavare uppmanas följa med Vamias hemsidor samt Vamias sociala medier och den ansvariga lärarens information.

 

 

Österbottens corona-koordineringsarbetsgrupp har den 17.11.2020 beslutat att rekommendationen om användning av ansiktsmask i offentliga utrymmen fortsätter till årets slut. Därför fortsätter också vid Vamia den starka rekommendationen att fortsätta användningen av ansiktsmask åtminstone till 31.12.2020. Användning av ansiktsmask tillsammans med andra åtgärder hjälper oss att kunna fortsätta med närundervisning. Vi bryr oss om varandra och därför använder vi alla i mån av möjlighet ansiktsmask.

Förutom användningen av ansiktsmask så tar vi hand om god handhygien och kommer inte till arbete eller skolan om vi har även lindriga symptom av förkylning.

Om en studerande inte har ansiktsmask när hen kommer till skolan, kan hen hämta ett reservmunskydd på dessa ställen:

 • Hansa 2: Vamia Guide och Parcos entréhall
 • Hansa 4: restaurang Silverias entréhall och framför vaktmästarens rum
 • Sampo: från lärarna
 • Därtill har kommunerna i regionen ordnat utdelning av munskydd till mindre bemedlade, se utdelningsställena.

Luftvägsinfektioner undviks bäst om man sörjer för hand- och hosthygien. Till exempel vanlig förkylning samt sjukdomar av typen influensa, rs-virus och kikhosta smittar då man hostar och nyser eller genom att händerna smutsats ner av luftvägssekret.

Tvätta alltid händerna

 • då du har varit ute och kommer in
 • då du ska laga mat och äta
 • då du har varit på toa eller bytt blöjor
 • då du har snutit dig, hostat eller nyst
 • då du har rört vid samma ytor som en förkyld person
 • rör inte vid ögon, näsa eller mun om du inte nyligen har tvättat händerna

Handhygien är det viktigaste sättet att förhindra också magsjuka och diarré på en resa.

Hosta rätt – smitta inte ner andra:

 • Skydda din mun och näsa med en engångsnäsduk då du hostar eller nyser
 • om du inte har en näsduk, hosta eller nys i övre delen av ärmen, inte i dina händer.
 • Släng den använda näsduken i soporna direkt.
 • då du besöker en hälsovårdsinrättning för undersökningar och vård kan det hända att du får på dig ett mun-nässkydd av papper för att skydda personalen och andra patienter mot smitta, om du hostar och nyser.

Om du har också bara lindriga symtom och känningar som antyder coronavirus, stanna hemma och gör en symtombedömning om covid-19 på omaolo.fi på nätet. Om det behövs, ta kontakt med din egen hälsostation per telefon under tjänstetid.