Vamia fortgår med distansundervisning 8–28.3.2021 på grund av regeringens beslut om striktare restriktioner

Finland stänger ner delar av samhället i tre veckor mellan 8 och 28 mars. Då tas det inom alla områden som är i spridnings- eller accelerationsfasen i bruk distansundervisning på andra stadiet utöver de åtgärder som redan är i bruk.

Vamia följer regeringens direktiv och fortgår med distansundervisning under tre veckor efter sportlovet.

De ansvariga lärarna informerar sina studerande via Teams och reder ut läget i fråga om studierna just nu samt planerar ett distansprogram för tre veckor efter sportlovet.

Det eftersträvas att yrkesproven för dem som ska utexamineras ska kunna hållas som planerat  med iakttagande av rekommendationen om att max. 6 personer får samlas och övriga coronavirusregler.

De studerande som har en utbildningsavtalsperiod följer arbetsplatsens anvisningar, men om perioden avbryts ska den studerande kontakta den handledande läraren/ansvariga läraren och komma överens om fortsättningen.

Övergång till distansstudier under en längre tid kan innebära att en del av studierna kommer att fortgå in i juni. Vid behov kommer det att informeras särskilt om saken senare.

 

Situationen är allvarlig och vi ber alla följa de coronavirusanvisningar som Institutet för hälsa och välfärd (THL) har gett. Aktuell information om coronasituationen finns på THL:s sidor.

Följ med Vamias information: www.vamia.fi