VamiaGuide

 

 

Ansökningstjänster och handledning

  • Vid VamiaGuide får man handledning i frågor om yrkesval samt hjälp att söka till våra utbildningar
  • studerande vid Vamia ges karriärvägledning och handledning att söka arbete
  • vi kommer gärna ut till olika organisationer och berättar om Vamias utbildningsmöjligheter.

Kom och besök oss eller ring

Hans Kankkonen 040 186 9396

eller ta kontakt via vamiaguide@vamia.fi

VamiaGuide har öppet:

  • Hansa-campus mån-fre kl. 12-14, huvudaulan, Krutkällarvägen 2