Examensfesten fre 28.5.2021 kl. 9.00

Denna vår firar vi examensfesten på distans. Festen kan beskådas även senare från Vamias YouTube sidan.

Förutom de som utexamineras till ett yrke, utexamineras på festen även de som har avlagt dubbelexamen och blir studenter. Stort grattis till alla utexaminerade!