Undervisningssätt och läsordning

Undervisningssätt

Vid Vamia studerar man på ett mångsidigt sätt: det finns när- och distansundervisning, nätbaserad undervisning, utbildningsavtalsperioder, dvs. Utbildning på arbetsplatserna och dessutom kan man också studera genom läroavtalsutbildning.

Hos oss arbetar vi på lektionerna både i smågrupper och självständigt, utgående från utbildningsområdets behov.

Läsordning

Olika grupper kan ha undervisning dagtid, kvällstid, under veckoslut och som flerformsstudier.