LÄROAVTAL FÖR ARBETSGIVARE

För arbetsgivaren är läroavtalet ett flexibelt sätt att lära upp ny personal eller en redan anställd. Största delen av examen avläggs genom praktiskt arbete på en arbetsplats. Studier vid en läroanstalt förekommer vanligen också.

Även företagare kan studera på läroavtal i sitt eget företag. Läs mera

Varför läroavtal?

Läroavtal kan vara lösningen då du

 • behöver en ny arbetstagare eller säsongsarbetstagare
 • vill fortbilda befintlig personal för nya uppgifter
 • ska uppdatera personalens kunnande

Vilka förutsättningar?

Arbetsgivare

 • ingår ett läroavtal med en redan anställd eller ingår ett arbetsavtal för läroavtalstiden med en nyrekryterad.
 • betalar den studerande kollektivavtalsenlig lön.
 • erbjuder den studerande i genomsnitt minst 25 timmar arbete per vecka.
 • erbjuder varierande arbetsuppgifter så att den studerande kan lära sig de färdigheter som krävs för examen.
 • utser en bedömare av yrkesprovet på arbetsplatsen.
 • utser en motiverad arbetsplatshandledare som har tid att vägleda och ge respons åt den studerande. Läs mera

Hur går det till?

Läroavtalet förverkligas alltid från fall till fall. Den studerandes tidigare färdigheter och förutsättningarna för inlärning på arbetsplatsen tas i beaktande. Vamias Läroavtalstjänster planerar studierna tillsammans med den studerande, i enlighet med arbetsgivarens önskemål.

Studievardagen för en läroavtalsstuderande består till stor del av lärande på arbetsplatsen och respons på det utförda arbetet av arbetsplatshandledaren. Dessutom tillkommer eventuellt lärande i läroanstaltens regi (hemuppgifter, närstudier, nätstudier) samt planering och utförande av yrkesprovet.

Vem betalar?

 • arbetsgivaren betalar kollektivavtalsenlig lön inklusive lagstadgade försäkringar osv. Läs mera
 • om den studerande är arbetslös då läroavtalet inleds kan arbetsgivaren ansöka om lönestöd från TE-byrån. Detta bör överenskommas i förväg med TE-byrån.
 • Vamia kan under vissa förhållanden bevilja arbetsgivaren en utbildningsersättning.

Intresserad?

Ta kontakt via e-post laroavtal@vamia eller telefon 040 485 8088 så kan vi tillsammans fundera på hur en läroavtalsutbildning kunde hjälpa dig och din arbetsplats.