Arbetsgivare, anställ en yrkesstuderande på läroavtal

Yrkesutbildaren Vamia har kunniga studerande som kan göra en del av sina studier på läroavtal och samtidigt arbeta i företaget. Genom att anställa en yrkesstuderande på läroavtal får arbetsgivaren en motiverad arbetstagare som redan studerar och är intresserad av branschen. Läroavtalet görs enligt arbetsplatsens behov och längden på läroavtalet varierar enligt arbetsgivarens önskemål.

En läroavtalsstuderande kan arbeta antingen från tidig vår till sen höst eller endast under högsäsongen. Ett långvarigt anställningsförhållande kan ta sin början i ett läroavtal.

En redan anställd som behöver utbildning inom branschen kan även studera på läroavtal.

En flexibel lösning

Läroavtalets parter är arbetsplatsen, läroavtalsstuderanden och Vamia. Det är Vamias uppgift att uppgöra läroavtalet. Läroavtalet förutsätter i medeltal minst 25 h arbete i veckan, lön enligt kollektivavtal, examensinriktade arbetsuppgifter och en utnämnd arbetsplatshandledare.

Arbetsuppgifterna kartläggs och studierna planeras utgående från arbetsplatsens och den studerandens behov.

En förhöjd utbildningsersättning utbetalas (230 €/månad) till arbetsgivaren till och med 31.12.2023 ifall läroavtalsstuderanden är under 20 år, saknar examen och håller på att avlägga en grundexamen på Vamia.

Ladda ner en e-broschyr

Läs mera vamia.fi/sv/tyonantajalle

Ytterligare information: Mia Malmsten 040 485 8088 / Läroavtalstjänster