Verksamheten i Vamia under coronaepidemin

I Vamia inleds undervisningen i augusti som närundervisning efter vårens distansundervisning. Vi har beredskap för att vid behov övergå till exempel till differentierad distansundervisning eller hybridundervisning, där man växlar mellan distans- och närundervisning.  För varje utbildningsområde har en plan upprättats för hur man övergår till distansundervisning, om situationen så förutsätter.

Vid ordnandet av undervisningen iakttas de allmänna metoderna för förhindrande av smittspridning. Se till bland annat följande saker:

  • Kom till läroanstalten bara om du är helt frisk. Även om du känner dig bara lite sjuk, stanna med låg tröskel hemma och anmäl det till din lärare/förman.
  • Om du blir sjuk mitt på dagen, far genast hem. Om du får symptom som ansluter sig till coronaviruset, ta kontakt med din egen hälsocentral: https://www.vaasa.fi/asu-ja-ela/terveys-ja-hyvinvointi/terveysasemapalvelut/
  • Håll tillräckligt avstånd och kom ihåg säkerhetsavståndet också på lunchrasten.
  • Se till handhygienen: tvätta dina händer med tvål då du kommer till läroanstalten och t.ex. då du har snutit dig eller hostat. Om handtvätt inte är möjlig, använd handsprit.
  • Om du behöver hosta, hosta i ärmen eller i en engångsnäsduk. Anvisningar för rätt teknik finns på THL:s sidor.
  • Kom ihåg att rengöra tangentbordet & musen med en desinficeringsduk vid en dator som är i gemensam användning innan du själv inleder arbetet.
  • Uppehåll dig i läroanstaltens lokaler bara den tid som det med tanke på undervisningen är nödvändigt.
  • Städningen har ökats, till exempel ytorna desinficeras effektiverat.

Närmare anvisningar för studierna och säkerheten områdesvis ger den ansvariga läraren och områdesläraren.  Handledningen för lärande på arbetsplatsen görs i mån av möjlighet på distans till slutet av året. På arbetsinlärningsplatserna handlar man enligt arbetsplatsens anvisningar.

Studerandeutbytet för både studerande som ska komma och de som ska åka iväg  och utbildningsavtalen utomlands har inhiberats fram till 31.12.2020.  Dessutom har personalens utlandsutbyte och andra utlandsresor samt kommande utländska besök på Vamia inhiberats fram till 31.12.2020. Dessutom ska personalen undvika arbetsresor i hemlandet och distansmöten är förstahandsalternativet.

Ytterligare information och anvisningar i anslutning till coronaviruset:

Vasa stad: https://www.vaasa.fi/asu-ja-ela/terveys-ja-hyvinvointi/tietoa-koronaviruksesta/  

Institutet för hälsa och välfärd: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19