Tillgängliga studieplatser

Du kan söka till tillgängliga studieplatser genom att klicka utbildningens namn.

De sökande kontaktas senast 31.7.2020.

OBS! I den elektroniska ansökningsblanketten frågar man ”utbildningen betalas av” (sida 3). Anteckna ”betalas av den sökande”. Alla grundexamen är avgiftsfria i andra stadiets yrkesutbildning.

 

Grundexamen i affärsverksamhet, merkonom 

Grundexamen inom restaurang- och cateringbranschen, kock & servitör 

Grundexamen inom säkerhetsbranschen, säkerhetsvakt 

Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen, närvårdare 

Grundexamen inom hår- och skönhetsbranschen, kosmetolog 

Grundexamen inom mediebranschen och visuell framställning, utövare av medietjänster 

Grundexamen i informations- och kommunikationsteknik, programutvecklare