Meddelande till studerande: övergång till distansundervisning

Vamia övergår på grund av coronavirussituationen till distansundervisning 17.3–13.4.2020. De studerande får distansundervisning enligt läsordningen. Parcos och Silveria har stängt 17.3–13.4.2020. Kundarbetena inom elbranschen och hustekniken slutförs enligt utbildningschefens övervägande. Även arbetskraftsutbildningen hålls som distansundervisning enligt NTM-centralens riktlinjer. Utbildningar för kort och tillstånd flyttas fram och hålls senare.

Lärarna och studerande uppmanas använda Teams och Skype, t.ex via Skype-möten varje vecka.

De studerande som har en utbildningsavtalsperiod följer arbetsplatsens anvisningar, men om perioden avbryts ska den studerande kontakta den handledande läraren/ansvariga läraren och komma överens om fortsättningen. De studerande kan vid behov beställa studieprestationsutdrag per e-post från studiesekreteraren inom det egna utbildningsområdet. Kuratorn är anträffbar per e-post eller telefon. När skolan är stängd håller matsalarna stängda och inga skolmåltider ordnas.

För en del studerande kan en övergång till distansundervisning innebära att studier flyttas fram till juni, men om så blir fallet informeras de studerande separat om detta senare.

Följ aktuellt om Vamia: www.vamia.fi

Aktuell information om coronasituationen finns på THL:s sidor.