Strategifinansiering 2019

PROJEKTETS LÄNGD: 1.1.2019-30.6.2021

FINANSIERING: Utbildnings- och kulturministeriet

KONTAKTPERSON PÅ  VAMIA: Projektschef Sirpa Suomalainen, Vamia
fornamn.efternamn@vamia.fi, tel. 040 547 4028

VERKSTÄLLARE: Vasa stad/Vamia

MÅLSÄTTNING: Strategifinansieringens mål är att säkerställa kunskap i utbildningens kärnprocesser.

VERKSAMHET: HOKS-processen och utvecklande av kunskap i utbildning- och läroavtals processer

KUNSKAPSKARTLÄGGNING FÖR LÄRARE:

  • Utveckling av kunskapen om HOKS, nationella material , likadana tillvägagångssätt
  • Påskynda utarbetandet av HOKS, förenkla och likställa processen.
  • Öka kunskapen för utbildnings-och läroavtalen
  • Skapa partnerksaps relationer i arbetslivet
    • Koordinerad skötsel av kundrelationer, egen kontakt lärarmodell.
    • Lärarnas arbetslivs perioder
  • Tidsenliga material samt möjlighet att skapa nätverks studier i utbildningen för arbetsplats handledare.
  • Förverkliga arbetsplatshandledar utbildningen.