Strategifinansiering 2018

PROJEKTETS LÄNGD: 1.6.2018-31.12.2020

FINANISIERING: Undervisnings- och kulturministeriet

KONTAKTPERSON PÅ VAMIA: Projektschef Marlén Puska, Vamia, fornamn.efternamn@vamia.fi, puh. 040 5070604

NÄTVERK: Vasa stad / Vamia

MÅLSÄTTNING:

 1. Skapande av ett nätverk för utvecklingen av skolningen inom teknologibranschen där utbildnings arrangören och innovatörer medverkar. Skapandet av nätverket svarar strategifinansieringen och utbildningsarrangören för.
 2. Klargörande hur man på ett bättre sätt kan svar på arbetlivets kunskapskrav och de förändringar som orsakas av den  digitaliska utvecklingen inom teknologibranschen i samarbete med arbetslivet.
 3. Utvecklande av pedagogiska verksamhetsmodeller för att motsvara utvecklingsbehoven
 4. Ökning av möjlighet  till inlärning på arbetsplatsen
 5. Ökning ave dragningskraft för skolning inom teknologibranschen.

PROJEKTET:

 • Vi gör nätverks samarbete tillsammans med andra utbildningsarrangörer.
 • Utvecklar en egen lärarmodell, genom viken vi förbättrar samarbetet mellan företagen och läroverken, samt förenklar hanteringen av ärenden mellan företagen och läroverken.
 • Den egna läraren fungerar som en link mellan företagen och läroverken, ett telefon nummer dit man kan ringa angående alla ärenden.
 • Den egna läraren för saken vidare inom Vamia till rätt person, om det berör andra kunskapsområden. Hen verkar som hjälp för företagen i rekryteringsärenden och hjälper företaget att hitta rätt sorts studeranden för utbildningsavtalet. Klargör möjliga behov av tilläggsskolning i företagen.
 • Kunskap om tekniska utbildningsavtal ges till företag och utbildningsavtalets och lärlingsavtalets platser klargörs.
 • Preciserande utbildning för företagens behov planeras och arbetstagarnas intressen och behov att erlägga yrkes- eller specialyrkes examen klargörs.
 • ICT och Datanom examen sammanförs för att öka utbildningens dragningskraft.
 • Olika metoder för att marknadsföra utbildningen utarbetas.