Vi kommer att övergå till distansundervisning 20-22.12.2021

Vi kommer att övergå till distansundervisning med start nästa vecka, från måndagen den 20 till onsdagen den 22 december 2021.

Julens dimission kommer dock att hållas i Silveria på onsdag i två omgångar, under 50 personer åt gången. Festen kommer att hållas så att alla andra än närvårdaren kommer kl 9.00 och alla närvårdaren kommer kl 10.15.