Gemensam ansökan

22.02 – 2.03.2022

Sök via gemensam ansökan

Kontinuerlig ansökan

Utbildning
Öppen ansökan till utbildning Alkoholilainsäädännön tuntemus Alkoholilainsäädännön tuntemus Alkoholilainsäädännön tuntemus Alkoholilainsäädännön tuntemus Ansökan till läroavtalsutbildning Arbete med spänning i elanläggningar under 1 kV Arbetsplats- och bedömarutbildning för bedömare inom social- och hälsovårdsbranschen 3.11.2022 Autoalan perustutkinto, ajoneuvoasentaja - päiväkoulutus Grundexamen i affärsverksamhet, merkonom, dagstudier, börjar 2.8.2022 Grundexamen i affärsverksamhet, merkonom, flerformsutbildning, börjar 14.9.2022 Grundexamen i informations- och kommunikationsteknik, programutvecklare, studier på dagtid Grundexamen inom mediebranschen och visuell framställning, utövare av medietjänster, dagstudier Grundexamen inom säkerhetsbranschen, säkerhetsvakt - dagundervisning Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen, närvårdare, dagstudier Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen, närvårdare, kvällstudier Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen, närvårdare, kompetensområden, dagstudier Hygienkompetenstest, Oy EduVamia Ab Hygienkompetenstest, Oy EduVamia Ab Hygienkompetenstest, Oy EduVamia Ab Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto Specialyrkesexamen i äldreomsorg, vårdare i livets slutskede Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, tietoverkkoasentaja, päiväkoulutus Tutustu rakennusalaan 705319, työvoimakoulutus, Oy EduVamia Ab Vård och bemötande av personer med minnessjukdom, Oy EduVamia Ab Vårdbiträde, dagstudier Yrkesexamen i affärsverksamhet, Kompetensområde för ekonomiförvaltning Yrkesexamen inom Rengöring- och fastighetsservicebranschen, ANSTALTSVÅRDARE eller LOKALVÅRDARE