Samarbete med Yrkeshögskolan Novia

Vamia påbörjarde samarbete med Yrkeshögskolan Novia hösten 2017. Syftet är att främja studerandes övergång från grundläggande yrkesutbildning till yrkeshögskolestudier. Det här innebär att den studerande kan förkorta studietiden och gör det lättare att få en studieplats vid yrkeshögskolan. För att få de här fördelarna krävs att man avlägger minst 30 sp vid Novia redan som studerande vid Vamia. För tillfället kan studerande inom kosmetolog-, datanom-, merkonom- och medieutbildningen välja detta alternativ, men i framtiden utökas troligtvis samarbetet mellan yrkesutbildningen och yrkeshögskolorna.

Konkret går samarbetet till så här:

Studerande deltar i undervisningen vid Novia tillsammans med deras studerande och skrivs in vid Öppna yrkeshögskolan. Detta sker under sista studieåret vid Vamia, höstterminen årskurs tre för grundskolestuderande och årskurs två för studenter. De 30 sp som den studerande avlagt vid Novia räknas tillgodo vid Vamia, vilket innebär att studierna inte förlängs hos oss. Genom att den studerande redan avlagt grundläggande studier vid yrkeshögskolan Novia kommer studietiden att förkortas. Vilka studier som utförs varierar beroende på utbildning.

 

Kontaktpersoner:

Claus Norrgrann, studiehandledare

040 685 5471, fornamn.efternamn@vamia.fi

Carola Holmlund, lärare

040 145 7453, fornamn.efternamn@vamia.fi