Elexamen och social media

PROJEKTTID: 11.12.2017-31.12.2018

FINANSIÄR: Utbildningsstyrelsen

KONTAKTPERSON VID VAMIA: Matti Kunnari, fornamn.efternamn@vamia.fi

NÄTVERK: Vamia (koordinerar), Sedu

 

MÅL:

Att förnya yrkesexamina inom elindustrin och för elmontör så att de motsvarar reformens krav.

 

INOM PROJEKTET:

Tillvägagångssättet är nätverksliknande, i vilket kunnande och erfarenheter delas både inom organisationernas egen verksamhet och mellan projektdeltagare. Inom detta projekt finns två deltagande läroanstalter.