Frågor och svar

Vi har samlat svar på de allmännaste frågorna som anknyter till distansundervisningen till följd av coronavirusepidemin. Vi uppdaterar svaren om det behövs.

Aktuell information om coronavirussituationen finns på:

THL:s sidor: https://thl.fi

Vasa stads webbplats: https://www.vaasa.fi/sv/bo-och-lev/hälsa-och-välfärd/information-om-coronaviruset/

Undervisnings- och kulturministeriets webbplats: https://minedu.fi/koronavirus-ja-varautuminen

 

ANVISNINGAR TILL STUDERANDE OM DISTANSUNDERVISNING:

 1. Studera enligt läsordningen.
 2. Följ tidtabeller och rutiner så att dina studier framskrider.
 3. Ordna en plats där du kan koncentrera dig på att studera.
 4. Kom ihåg att också hålla pauser.
 5. Följ de informationskanaler som lärarna använder.
 6. Delta i undervisning i realtid när sådan ordnas på webben.
 7. Pröva modigt på nya program som används i distansundervisningen.
 8. Om du får problem, ta kontakt med läraren, telefonnumret finns på webbplatsen vamia.fi
 9. Du som är vårdnadshavare, stöd och följ med den ungas studier, fråga och hjälp hen att komma igång om det behövs.

 

 • Vad ska jag göra, om det konstateras att jag har coronavirus?
  Agera i enlighet med hälsomyndighetens anvisningar. Om du blir sjuk, meddela också din ansvariga lärare om det.
 • Jag hör till en riskgrupp, vad ska jag göra?
  Ta kontakt med din egen hälsocentral. Också Institutet för hälsa och välfärd har en stor mängd pålitlig information av myndigheterna på sin webbplats www.thl.fi
 • Närvaroplikt under studieperioderna?
  Eftersom undervisningen nu sker på distans, gäller normala regler om närvaro beroende på studieperioden.
 • Om en lärare är förhindrad att undervisa, t.ex. i fall av sjukdom?
  Läraren informerar om arrangemangen under hens studieperioder. Om läraren är förhindrad, t.ex. sjuk, strävar Vamia efter att informera om situationen.
 • Var får jag information, om undervisningen ställs in eller sättet att genomföra den ändras (t.ex. från närundervisning till distansundervisning)?
  Läraren svarar för informerandet i fråga om sin studieperiod.
 • Vad händer, om undervisningen ställs in?
  Vamia följer med situationen och strävar efter att säkerställa att studierna framskrider. Eventuella ändringar informeras det om. I situationer där undervisning ställs in strävar man efter att ordna undervisningen på ett ersättande sätt.
 • Är Vamias dörrar öppna?
  Enligt dagens information håller Vamia stängt till 13.4.2020.
 • Kan jag kontakta studenthälsovården?
  Du kan ringa och ställa frågor för Studenthälsovården, tel 040-656 5332.  Om du blir sjuk, ta kontakt med din egen hälsocentral.
 • Kan jag komma till Vamia Guide för att uträtta ärenden?
  I Vamia Guide övergår man tills vidare till en verksamhetsmodell där kundservice ansikte mot ansikte inte ordnas, utan ärenden kan uträttas per telefon 040 541 4121 eller e-post vamia.opot@vamia.fi.
 • Kan jag uträtta ärenden i studerandeservicen?
  Studiehandledarna, studiesekreterarna, speciallärarna och kuratorerna får man tag i per telefon eller e-post. Kontaktuppgifter finns på Vamias webbplats.
 • Jag behöver ett studerandeintyg. Var får jag det?
  Studieintyg, utdrag ur studieregistret och andra dokument som anknyter till studierna får du av din studiesekreterare (eller studiehandledare). Kontaktuppgifterna finns på Vamias webbplats.
 • Får man den utgiftsersättning som betalas inom arbetskraftsutbildningen också medan distansundervisning pågår?
  De studerande får utgiftsersättning för hela utbildningstiden fastän de studerar på distans.
 • Utbildningsavtalsperioden har inletts eller ska inledas. Ska jag gå till platsen som normalt?
  Ta kontakt med din lärare och din utbildningsavtalsplats.Vasa sjukvårdsdistrikt och övriga arbetsgivare inom social- och hälsovården, såväl offentliga som privata, har 15.3 meddelat att alla utbildningsavtalsperioder för närvårdarstuderande ställs in. Ta trots det kontakt med din utbildningsavtalsplats och fråga om möjligheten att få jobba på läroavtal.
 • Om min utbildningsavtalsperiod ställs in till följd av coronaviruset, vad händer?
  Vamia utreder alternativa möjligheter att fullgöra utbildningsavtalsperioden. Situationen är emellertid utmanande, så vänta på mera information av den ansvariga för utbildningsavtalsperioden.
 • Jag studerar på läroavtal. Hur påverkar undantagsförhållandena mina studier och mitt arbete?
  De studier som sker vid läroinrättningen ordnas i regel på distans i likhet med annan undervisning, inlärningen på arbetsplatsen sker enligt arbetsgivarens anvisningar. I fråga om eventuella ändringar i läroavtalsutbildningen kommer mera exakta anvisningar inom de närmaste dagarna.
 • Jag är på studerandeutbyte eller planerar att åka på utbyte. Vad ska jag göra?
  Vamia sänder inte längre studerande på utbyte under våren 2020. De utbytesstuderande som är utomlands har kallats hem.
 • Jag har just kommit hem från utlandet, kan jag delta på normalt sätt i närundervisningen?
  De som återvänder från utlandet ska delta i distansundervisningen. Det är inte möjligt att arbeta och studera i Vamias utrymmen under distansarbetsperioden.
 • Kan jag resa utomlands?
  Vamias studerande reser tills vidare inte utomlands i studieangelägenheter. Det rekommenderas att också resor inom landet ska undvikas. Det rekommenderas att allmänna fortskaffningsmedel ska undvikas.
 • Inverkar coronaviruset på vårens lämplighetsprov?
  Vi följer med läget i hela landet och regeringens anvisningar, och beslutar senare slutgiltigt, hur lämplighetsprovets andra fas genomförs. Vi håller er à jour.Närvårdarnas lämplighetsprov försöker man genomföra något så när enligt planerna. Förhandsuppgiften finns på Vamias webbplats 1.4.2020 och en länk till den sänds också per e-post till de sökande. Uppgiften kan också returneras elektroniskt.Det lämplighetstest som ingår i Säkerhetsbranschens grundexamen görs i två steg. Förhandsuppgiften finns på Vamias webbplats 1.4.2020 och en länk till den sänds också per e-post till de sökande. Den egentliga kallelsen till lämplighetsprovet sänds per e-post till dem som har returnerat förhandsuppgiften. Lämplighetsprovet hålls 14–15.5.2020, på adressen Smedsbyvägen 16 eller med en distanskontakt.