Vi återgår till närundervisning 10.1.2022

Välkommen till närundervisning!

Rekommendationer och åtgärder

Vi rekommenderar starkt att alla använder munskydd i skolans utrymmen. Rekommendation att ha munskydd gäller tills vidare. Sträva efter att hålla ett tillräckligt skyddsavstånd till andra människor.

Om du har också bara lindriga symtom och känningar som antyder coronavirus, stanna hemma och gör en symtombedömning om Covid-19 på Omaolo.fi på nätet. Om det behövs, ta kontakt med din egen hälsostation per telefon under tjänstetid.

Tvätta alltid händerna

  • då du har varit ute och kommer in
  • då du ska laga mat och äta
  • då du har varit på toa
  • du har snutit dig, hostat eller nyst
  • då du har rört vid samma ytor som en förkyld person
  • Rör inte vid ögon, näsa eller mun om du inte nyligen har tvättat händerna

Handhygien är det viktigaste sättet att förhindra också magsjuka och diarré på en resa.

Hosta rätt – smitta inte ner andra:

  • Skydda din mun och näsa då du hostar eller nyser
  • Hosta eller nys i övre delen av ärmen, inte i dina händer