OSPE 2015

PROJEKTET AVSLUTAS: 31.12.2016

PROJEKTETS FINANSIÄR: Utbildningsstyrelse

KONTAKTPERSON VID VAMIA: Hannele Hiippala, tel. 040 507 0604, hannele.hiippala@vamia.fi

PROJEKTET VERKSTÄLLS AV: Vasa yrkesinstitut (koordinator), Sedu, Kpedu, YA, Optima, Salpaus, Jami

BESKRIVNING AV PROJEKTET: Kunskapsbasering, flexibla studier, individuella studiestigar.