Öppet info om läroavtal och annan utbildning

Ett öppet infotillfälle om läroavtalsutbildning och annan vuxenutbildning hålls på Vamia varje månad. Alla intresserade är välkomna, oberoende om du är arbetsgivare, arbetstagare eller arbetslös.

Du har även möjlighet att delta i online-infotillfället via Teams. Du kan välja om du deltar via Teams (klockan 16) eller kommer till Vamia Guide på Krutkällarvägen (klockan 17). Evenemangen kräver ingen förhandsanmälan. Tillfället är cirka en timme långt och du väljer själv hur länge du vill delta.

Vårens tillfällen:

Vi berättar bland annat

  • hur läroavtalsutbildning fungerar i praktiken
  • vilka utbildningsmöjligheter en vuxenstuderande har
  • vad läroavtal kostar och vem som betalar vad
  • vilka examina man kan avlägga

Hälsningar, Vamia Läroavtalstjänster, tfn 040 485 8088, laroavtal@vamia.fi