Oppimisympäristö – Lärmiljö

LÄNGD: 2015–2017

FINANSIÄR: Europeiska Union – Europeisk socialfonden

KONTAKTPERSON: Hannele Hiippala, hannele.hiippala@vamia.fi, 040 507 0604

PROJEKTET VERKSTÄLLS AV: Vamia (koordinator), Yrkesakademin i Österbotten

BESKRIVNING AV PROJEKTET: Utvecklar anpassad undervisning i företagsekonomi-, social- och hälsovårds- och teknikbranschens utbildningar samt i utbildning för yrkesprovsmästare, med beaktande av de studerandes individuella och flexibla behov. Utvecklar öppna och flexibla lärmiljöer och datatekniska lösningar för att möjliggöra en anpassad undervisning.