Vasa social-och hälsovårdssektorn och Vasa centralsjukhus avbryter praktikperioder 29.1.–14.2.2021

Österbottens område befinner sig i spridningsfasen.

Vasa centralsjukhus beredskapsgrupp beslutade vid sitt sammanträde den 29 januari att alla praktikperioder vid sjukhuset (för alla studerande) avbryts 29.1.2021–14.2.2021 på grund av det rådande COVID-19 läget.

Vasa social-och hälsovårdssektorn följer Vasa centralsjukhusets beslut att avbryta alla studerandens praktikperioder under tiden 29.1-14.2.2021