Studerande

Framtida experter till arbetslivet / Vamia – för arbetslivet

Vi fungerar som en smidig partner och betjänar regionens arbetsgivare som har behov av personalkompetensutveckling och vid rekryteringstillfällen.

Vamia utexaminerar experter för  arbetslivet från fem olika avdelningar: turismtjänster, företagartjänster, välfärdstjänster, teknologi- och energitjänster.