Från Vamia har 11 studerande nått finalen i Mästare2023