Skolresestöd för det nya läsåret kan sökas redan innan skolan börjar