Teamet för välfärdstjänster fick erkännande i Årets lysande kraft