De första studerandena med examensbenämningen vårdare i livets slutskede, blev utexaminerade