Må bra tillsammans

PROJEKTTID: 13.12.2017-31.12.2019

FINANSIÄR: Utbildningsstyrelsen

KONTAKTPERSON VID VAMIA: Christer Burman, fornamn.efternamn@vamia.fi

NÄTVERK: Axxell (koordinerar), Inveon, Optima, Prakticum, YA, Vamia

 

MÅL:

Målet med projektet är att bygga upp en verksamhetskultur som tränar studerande att aktivt ta ansvar för sina studier och göra individuella val samt att uppmärksamma den psykiska skolmiljön, alla studerande skall kunna och våga vara delaktiga. En av fokuspunkterna är att stöda och handleda studerandes individuella val i uppgörandet av personlig utvecklingsplan för kunnande (PUK). Studerande erbjuds möjlighet att delta i fysiska aktiviteter både under och utanför skoltid, välmående och trivsel uppmärksammas.

 

INOM PROJEKTET:

Tillvägagångssättet är nätverksliknande, i vilket kunnande och erfarenheter delas både inom organisationernas egen verksamhet och mellan projektdeltagare.

Projektet genomförs i samarbete med projektnätverket. Via projektnätverket fås information om hur utvecklingsarbetet har gjorts i de andra läroanstalterna och hur lösningar som har blivit testade i olika pilotprojekt, och goda förfaranden, kan spridas.