Lean 2

PROJEKTETS LÄNGD: 2015-2017

PROJEKTETS FINANSIÄR: Närings-, trafik och miljöcentralen, Hävkraft från EU 2014-2020, Europeiska Unionen – Europeiska socialfonden

KONTAKTPERSON: Hannele Hiippala, hannele.hiippala@vamia.fi, 040 507 0604

NÄTVERK: Vamia (koordinator) och Yrkesakademin i Österbotten.

MÅL: Projektets mål är att förbättra utbildningens träffsäkerhet och kvalitet genom att öka personalens LEAN-kompetens och effektivera verksamhetsmodeller med hjälp av LEAN–metoder.

De läroanstalter som deltar i projektet har ett nära samarbete och delar med sig av och utnyttjar kunskap och utvecklade verktyg under hela projekttiden.

Under projekttiden utvecklar och testar man bl.a. projektverktyg, turism- och kosthållsbranschens, mediebranschens, metallbranschens och byggnadsbranschens undervisning i samarbete mellan de olika branscherna. Dessa är bl.a. ibruktagandet av S5 verktyg i lärmiljöerna och verksamhetsmodellerna, en funktionsduglig mätmetod, beskrivning av materialströmmar från anskaffningsbeslut till ibruktagande av material, just in time och ett fortgående förbättrande. Personalens skolning i LEAN tankesätt finns med under hela projekttiden.