Valma

PROJEKTET AVSLUTAS: 31.12.2016

PROJEKTETS FINANSIÄR: Utbildningsstyrelse

KONTAKTPERSON VID VAMIA: Terhi Ontto-Panula, 040 549 7565, terhi.ontto-panula@vamia.fi

NÄTVERK: SEDU (koordinator), Vasa yrkesinstitut m.fl.

MÅLSÄTTNING: Utvecklande av förberedande utbildning. Läroplanerna utvecklas så att de studerandes olika behov och individualitet förverkligas på ett flexibelt sätt. Teamlärarskap utvecklas som en undervisningsmetod så att den studerande får individuell handledning för att stöda hans eller hennes behov så att han eller hon söker sig till studier för grundexamen. Man utvecklar samarbetet mellan förberedande utbildning och examensinriktad utbildning så att flexibla och ändamålsenliga övergångar mellan förberedande utbildning och examensinriktad utbildning är möjliga. Man utarbetar en modell med målet att en valfri yrkesinriktad examensdel avläggs, så att den studerande finner den rätta branschen och får examensdelen med inriktning på grundexamen slutförd.