Vad är läroavtal? - Vamia

Vad är läroavtal?

Läroavtalsutbildning är en utbildningsform bland andra. Läroavtalet grundar sig alltid på ett arbetsavtal och arbetsgivaren betalar kollektivavtalsenlig lön åt den studerande (arbetstagaren). Arbetstiden måste vara i medeltal minst 25 timmar per vecka.

Vad studerar man?

På läroavtal kan man avlägga en yrkesinriktad examen. Högskolestudier faller utan för läroavtalssystemet.

Det finns 164 olika examina att välja mellan och varje examen består av enskilda examensdelar. Det är möjligt att avlägga en hel examen eller bara en del eller några examensdelar. Strukturen på alla examina och examensdelarnas innehåll finns här.

Kontakta Vamia Läroavtalstjänster om den aktuella examen inte finns på Vamias hemsida! Ett läroavtal kan ändå vara ett alternativ.

Hur studerar man?

Studierna planeras med alla inblandade innan läroavtalet inleds och utmynnar i en personlig utvecklingsplan för kunnande (PUK). Av den framgår bland annat

  • vad den studerande redan kan
  • de teoretiska studiernas omfattning, tidsplan och innehåll samt
  • arbetsplatsens möjligheter till lärande

Här uppskattas även hur lång tid studierna kommer att ta. Centrala element i en läroavtalsstuderandes studievardag består av lärande på arbetsplatsen, lärande i en läroanstalts regi (hemuppgifter, närstudier, nätstudier), respons på utfört arbete av arbetsplatshandledaren, planering av yrkesprov och det egentliga yrkesprovet. I ett läroavtal utgör lärande på arbetsplatsen alltid den största andelen. Andelen teoretiska studier i ett läroavtal klarläggs då PUK uppgörs.

Hur visas kunnandet?

Yrkesprovet är ett sätt för den studerande att visa att det kunnande som krävs, faktiskt finns. Det kunnande som ska visas och bedömas i yrkesprovet, finns beskrivet under Krav på yrkesskicklighet och Bedömning i examensgrunderna. Det sker oftast genom att den studerande utför till examensdelen hörande arbetsuppgifter på sin arbetsplats/i sitt företag. Den ena bedömaren kommer från läroanstalten och den andra från arbetslivet. Efter ett godkänt yrkesprov med tillhörande bedömningssamtal anses en examensdel vara avlagd.

Kom ihåg att

  • läroavtalet kan börja precis när som helst
  • också en studerande på Vamia kan vara en tid, t.ex. en sommar, på läroavtal eller också helt slutföra sina studier på läroavtal
  • enstaka examensdelar kan också avläggas på läroavtal
  • en anställd på läroavtal har rätt till semester, lön under sjukdomstid, företagshälsovård osv.
  • prövotid tillämpas i en arbetstagares läroavtal

Länkar

Font storlek
Kontrast