Läroavtal för arbetsgivare

Yrkeskunskap där det behövs.

Som arbetsgivare kan du genom läroavtal erbjuda fortbildning för din personal eller utbilda ny personal.

För vem?

  • För en arbetsgivare som behöver ny personal
  • För en arbetsgivare som vill utbilda befintlig personal

Vad kan du studera?

  • På Vamia kan man genom ett läroavtal avlägga en yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen och specialyrkesexamen eller delar av dem.
  • Det är också möjligt att göra ändringar i läroavtalet under avtalsperioden.
  • Se Utbildningsstyrelsens lista över yrkesexamina här

Är du studerande eller företagare? Bekanta dig med hur du kan dra nytta av läroavtalsutbildningen för att utveckla ditt kunnande Läs mer

Så här kommer du igång med att utbilda personalen på läroavtal:

Psst! Kom ihåg att samarbetet med Vamia inte slutar här, du får också nödvändigt stöd och vägledning av utbildningsplaneraren under läroavtalsutbildningen. Det är också möjligt att modifiera läroavtalet under avtalsperioden.

Arbetsgivares erfarenheter av läroavtalsutbildning

Open testimonial popup for:Jussi Kempus, Nordic Electro Power Oy

Vi har dragit nytta av läroavtalsutbildningen både genom fortbildning av vår existerande personal och genom utbildning av personer som bytt bransch. Samarbetet med Vamia har gått väldigt bra varje gång och vi har fått mer värdefull skräddarsydd kompetens för vårt team.

– Jussi Kempus, Nordic Electro Power Oy

Open testimonial popup for:Erika Syri, Campus och evenemangschef, Juvenes Oy, Vasa campus

Läroavtalsutbildningen är ett flexibelt och förmånligt rekryteringsalternativ. Vi hade två fantastiska kockpraktikanter, som båda överraskade oss med sin positiva inställning och handlingskraft. Baserat på praktikperioden var det enkelt att fortsätta anställningen med ett läroavtal. Jag tycker att det är viktigt att komma ihåg att läroavtal inte bara handlar om praktik utan att man faktiskt får riktiga experter till teamet. Jag känner att läroavtal ger arbetsgivaren en fördel på arbetsmarknaden. Man kan göra otroliga upptäckter bland oslipade diamanter.

– Erika Syri, Campus och evenemangschef, Juvenes Oy, Vasa campus

Intresserad?

Lämna ett ringbud, så kan vi tillsammans fundera på hur en läroavtalsutbildning kunde hjälpa dig eller din arbetsplats. Vi hjälper dig också att komma igång med dina studier.

Lämna ringbud

Lämna ringbud

Kontaktinformation till utbildningsplanerarna

Mia Malmsten
Utbildningsplanerare, restaurang- och rengöringsbranschen
040 485 8088
förnamn.efternamn@vamia.fi

Markus Pulkkinen
Lärare, teknik och transport
040 149 2373
förnamn.efternamn@vamia.fi

Siv Björklund
Utbildningsplanerare, social- och hälsosektorn
040 748 3476
förnamn.efternamn@vamia.fi

Ami Kuula
Utbildningsplanerare, företagsekonomi och handel
040 150 3982, 06 325 3472
förnamn.efternamn@vamia.fi

Hittade du inte din bransch i kontakterna?

Ingen fara! Vi kan antagligen hjälpa dig ändå. Kontakta oss via e-post laroavtal@vamia.fi eller via telefon 040 485 8088.