Krav på yrkesskicklighet

En utbildning som leder till en examen grundar sig på nationella examensgrunder.

Det innebär att den yrkesskicklighet som den som avlagt examen ska ha fastställs i examensgrunderna.

Information om yrkesfärdighetskraven hittar du på webbplatsen Studieinfo. På sidan Yrkesutbildning kan du med hjälp av frisökningsfältet söka upp yrkesskicklighetskraven för den utbildning som intresserar dig.