Coronavirus har konstaterats vid Vamia

På Vamia har en studerande konstaterats bära på coronavirus. Den studerande som har konstaterats vara smittad har varit på Hansa-campus fredag 2.10 kl. 11–16. Myndigheterna kontaktar dem som blivit utsatta för smitta och försätter personerna i karantän om situationen kräver det.

Vamia har stängt och vi har övergått till att arbeta på distans veckorna 41 och 42. Om hur studierna fortgår meddelas nästa vecka.

Undvik stora människomassor och onödiga kontakter. Var genast i kontakt med hälsovården, också om du har bara lindriga symtom eller om du har exponerats för möjlig smitta. Ha alltid med dig ett rent munskydd och använd munskydd när du rör dig i offentliga lokaler. Ta hand om dig själv och dina närstående.

Mer information:
Rektor Åsa Stenbacka
tfn 040-750 7030