Coronatid, instuktioner

Vamia övergår på grund av coronavirussituationen till distansundervisning 5.-18..2020. De studerande får distansundervisning enligt läsordningen. Parcos och Silveria har stängt 5.-18.10.2020. . Vecka 42 har de flesta studerande höstlov. Om fortsättningen informerar vi senare.

Även arbetskraftsutbildningen hålls som distansundervisning enligt NTM-centralens riktlinjer. Utbildningar för kort och tillstånd flyttas fram och hålls senare.

Undervisningen sker i Teams och via andra elektroniska plattformar.

De studerande som har en utbildningsavtalsperiod följer arbetsplatsens anvisningar, men om perioden avbryts ska den studerande kontakta den handledande läraren/ansvariga läraren och komma överens om fortsättningen. De studerande kan vid behov beställa studieprestationsutdrag per e-post från studiesekreteraren inom det egna utbildningsområdet. Kuratorn är anträffbar per e-post eller telefon. När skolan är stängd håller matsalarna stängda och inga skolmåltider ordnas.

Följ aktuellt om Vamia: www.vamia.fi

 

ANVISNINGAR TILL STUDERANDE OM DISTANSUNDERVISNING:

 • Studera enligt läsordningen.
 • Följ tidtabeller och rutiner så att dina studier framskrider.
 • Ordna en plats där du kan koncentrera dig på att studera.
 • Kom ihåg att också hålla pauser.
 • Följ de informationskanaler som lärarna använder.
 • Delta i undervisning i realtid när sådan ordnas på webben.
 • Pröva modigt på nya program som används i distansundervisningen.
 • Om du får problem, ta kontakt med läraren, telefonnumret finns på webbplatsen vamia.fi
 • Du som är vårdnadshavare, stöd och följ med den ungas studier, fråga och hjälp hen att komma igång om det behövs.

 

FRÅGOR OCH SVAR

Vi har samlat svar på de allmännaste frågorna som anknyter till distansundervisningen till följd av coronavirusepidemin. Vi uppdaterar svaren om det behövs.

Aktuell information om coronavirussituationen finns på:

THL:s sidor: https://thl.fi

Vasa stads webbplats: https://www.vaasa.fi/sv/bo-och-lev/hälsa-och-välfärd/information-om-coronaviruset/

Undervisnings- och kulturministeriets webbplats: https://minedu.fi/koronavirus-ja-varautuminen

 

 • Vad ska jag göra, om det konstateras att jag har coronavirus?
  Agera i enlighet med hälsomyndighetens anvisningar. Om du blir sjuk, meddela också din ansvariga lärare om det.
 • Jag hör till en riskgrupp, vad ska jag göra?
  Ta kontakt med din egen hälsocentral. Också Institutet för hälsa och välfärd har en stor mängd pålitlig information av myndigheterna på sin webbplats www.thl.fi
 • Närvaroplikt under studieperioderna?
  Eftersom undervisningen nu sker på distans, gäller normala regler om närvaro beroende på studieperioden.
 • Om en lärare är förhindrad att undervisa, t.ex. i fall av sjukdom?
  Läraren informerar om arrangemangen under hens studieperioder. Om läraren är förhindrad, t.ex. sjuk, strävar Vamia efter att informera om situationen.
 • Var får jag information, om undervisningen ställs in eller sättet att genomföra den ändras (t.ex. från närundervisning till distansundervisning)?
  Läraren svarar för inforsmerandet i fråga om sin studieperiod.
 • Vad händer, om undervisningen ställs in?
  Vamia följer med situationen och strävar efter att säkerställa att studierna framskrider. Eventuella ändringar informeras det om. I situationer där undervisning ställs in strävar man efter att ordna undervisningen på ett ersättande sätt.
 • Är Vamias dörrar öppna?
  Enligt dagens information håller Vamia stängt till 18.10.2020.
 • Kan jag kontakta studenthälsovården?
  Studenthälsovården, sjukskötarnas och läkarens mottagning är stängd under tiden 5.-18.10.2020 p.g.a Corona epidemin. I brådskande fall kan studerande ta kontakt med sjuksköterskorna per telefon. Psykiatriska sjuksköterskans mottagning  har tidsbeställning som förut. Eftersom dörrarna är låsta kommer man och öppnar vid huvudentren

  • Mari Borén 040 6565433 (Hansa)
  • Sannamari Hyvönen 040 6495443 (Hansa)
  • Gunvi Hietamäki 040 649 5131 (Hansa)
  • Pasi Mukari 040 1452766 (Sampo)
  • Jonas Nygård 040 6565332 (Sampo)
 • Kan jag komma till Vamia Guide för att uträtta ärenden?
  I Vamia Guide övergår man till en  verksamhetsmodell där kundservice ansikte mot ansikte inte ordnas, utan ärenden kan uträttas per telefon Johanna Backman 040 541 4121, Hans Kankkonen 040 186 9396 eller via e-post  vamiaguide@vamia.fi
 • Kan jag uträtta ärenden i studerandeservicen?
  Vamia är stängt under perioden 5.-18.10.2020 Kuratorer och immigrantkuratorn är till studerandenas användning även under undantagstillståndet. Studeranden, målsmän samt lärare kan kontakta studerandeservicen per telefon, Teams  eller e-post. Kontaktuppgifter finns på Vamias webbplats.
 • Jag behöver ett studerandeintyg. Var får jag det?
  Studieintyg, utdrag ur studieregistret och andra dokument som anknyter till studierna får du av din studiesekreterare (eller studiehandledare). Kontaktuppgifterna finns på Vamias webbplats.
 • Får man den utgiftsersättning som betalas inom arbetskraftsutbildningen också medan distansundervisning pågår?
  De studerande får utgiftsersättning för hela utbildningstiden fastän de studerar på distans.
 • Utbildningsavtalsperioden har inletts eller ska inledas. Ska jag gå till platsen som normalt?
  Ta kontakt med din lärare och din utbildningsavtalsplats.Vasa sjukvårdsdistrikt och övriga arbetsgivare inom social- och hälsovården, har meddelat att alla utbildningsavtalsperioder för studerande ställs in. I andra branscher fortsätter utbildningsavtalen som normalt, om inget annat meddelas från arbetsplatsen.
 • Om min utbildningsavtalsperiod ställs in till följd av coronaviruset, vad händer?
  Vamia utreder alternativa möjligheter att fullgöra utbildningsavtalsperioden. Situationen är emellertid utmanande, så vänta på mera information av den ansvariga för utbildningsavtalsperioden.
 • Jag studerar på läroavtal. Hur påverkar undantagsförhållandena mina studier och mitt arbete?
  De studier som sker vid läroinrättningen ordnas i regel på distans i likhet med annan undervisning, inlärningen på arbetsplatsen sker enligt arbetsgivarens anvisningar. Vid behov ta kontakt med din egen kontaktperson eller till läroavtalstjänsterna  oppisopimus@vamia.fi
 • Får en permitterad läroavtalsstuderande studera med arbetslöshetsunderstöd?
  Var i kontakt med TE-byrån om saken
 • Jag är på studerandeutbyte eller planerar att åka på utbyte. Vad ska jag göra?
  Vamia sänder inte längre studerande på utbyte mera under 2020. De utbytesstuderande som är utomlands har kallats hem.
 • Jag har just kommit hem från utlandet, kan jag delta på normalt sätt i närundervisningen?
  De som återvänder från utlandet ska vara i karantän i 14 dagar, då hen deltar i distansundervisningen. Mera information om resebegränsningarna och karantänenn hittas på NTM:s och gränsbevakningsmyndigheternas sidor.
 • Kan jag resa utomlands?
  Vamias studerande reser tills vidare inte utomlands i studieangelägenheter ska undvikas.

 

Övriga instruktioner:

NTM-central

FPA

TE-tjänster

Undervisnings- och kulturministeriet