Är du i behov av samtalsstöd i juli?

Elina från MIELI Österbotten vikarier kuratorna under deras semestrar, så när du behöver hjälp och någon som lyssnar ta kontakt med Elina.

Enligt dina önskemål: antingen via telefon, via Teams eller på plats i Österbottens kriscenters utrymme. (Korsholmsesplanaden 44, Vasa).

Skicka ett meddelande, whatsapp eller ring till Elina / 044-700 2672. Stöd finns även på engelska och finska.