För arbetslivet

 

Vill du utveckla personalens språkkunskap och internationella kunnande?

Genom att ta emot utländska praktikanter kan ni utveckla språkkunskaper och internationellt kunnande hos er personal.

Vamia sköter om alla praktiska arrangemang gällande utländska partners. Den studerandes resor och uppehåll är betalda. Vi tar hand om boendet, introduktion och fritidsprogram när studerande kommer till Vasa. De studerande som kommer på utbyte har genomgått en urvalsprocess i det egna landet och är motiverade. I Vasa får de även vägledning från Vamia.

Detta kostar ingenting för ert företag. Den studerande behöver bara er vägledning på arbetet.

Är ni intresserade av att vara med i ett internationellt projekt eller att sända er personal utomlands för att skaffa sig nya idéer, erfarenheter och kunnande?

Arbetslivet har möjlighet att delta och vara med i Vamias internationella projekt. Som representanter för arbetslivet kan ni t.ex. sända arbetstagare med på resor för att bekanta sig med den egna branschen utomlands tillsammans med Vamias personal. Vamia har många internationella samarbetspartners som ordnar intressant program och besök för vår personal  till deras lokala  skolor och företag. Resorna betalas med Erasmus+ eller med Utbildningsstyrelsens projektpengar och bekostar i huvudsak resorna och boendet. För er blir det att betala arbetstagarens lön och dagtraktamente.

Möjlighet att utföra internationella studier i ett utländskt företag

Om ni är intresserade av att sända några av er personal utomlands för arbetspraktik, kan vi erbjuda dem en möjlighet att erlägga 15 kp för examensdelen ”Att verka i branschens arbetsuppgifter utomlands”. Vamia ordnar då med de utländska partnerna en praktikplats utomlands enlig era önskemål samt hjälper till med att ordna med resor och boende. Vi förbereder och coachar resenärerna före avfärden och ger dem vägledning under utbytestiden. Utbytet finansieras med Erasmus+ anslag som täcker resorna, boendet och en del av levnadskostnaderna. Arbetsgivaren betalar lönen.

Om ni är intresserade så tag kontakt!

 

Chef  för internationell verksamhet

Katarina Sandbacka

tel: 040 7117070

fornamn.efternamn(a)vamia.fi