Internationella projekt

 

Mobilititetsprojekt

Erasmus+ Professional skills through mobilities@vamia.fi

Erasmus+ Hyvä olo verkosto (sosiaali- ja terveysala)

Nordplus Junior – Tur och retur som konsument och producent

  

Globala nätverk – Utbildningsstyrelsen

Globala nätverk financierade av Utbildningsstyrelsen

 

Utvecklingsprojekt

Erasmus K2 Train2Sustain – Developing capacity to teach sustainability in VET

Eramus K2 Digital Vet for all

Erasmus K2 Albatts – Alliance for Batteries Training and Skills

Erasmus K2 Living and working in a sustainable world

Eramus K3 Together for Future Vet Skills (ToVEt)

Eramus K3 European VET Excellence Platform for Green Innovation (GreenoVET)

 

Föredetta projekt

Erasmus Pro – European Pathway- a gateway to work (European Commission)

Nordplus Junior – Individual and flexible international study paths 1.8.2015 -31.7.2016

Nordplus Junior – Developing enlarged vocational competences by exploring local expertise in Vaasa and Baltic countries, NPJR-2016/10417. Projektets varaktighet 1.8.16.-31.5.19

Eramus+ European Pathwy mobilitetsprojekt 21.10.2015-20.10.2017

ERASMUS+ Strategic Partnership: Using Digital Technologies to Improve Numeracy and Mathematics Learning 1.8.2015-31.7.201

Erasmus+  ERKO- Specialgruppers guidning och inlärning i vuxenstudierna 1.6.2015- 31.5.2017

Establishing ECVET@vao.fi  1.6.2015 -31.5.2017