Internationella projekt - Vamia

Internationella projekt

 

Mobilititetsprojekt

Erasmus+                   Professional skills through mobilities@vamia.fi

Erasmus+                   Comparing good practices in European countries

Erasmus+                   Information Communication and Technology 2016-2019 ( EURICT)

Nordplus Junior        Tur och retur som konsument och producent

  

Global nätverk – Utbildningsstyrelsen

Globala nätverk financierade av Utbildningsstyrelsen

 

Utvecklingsprojekt

Erasmus+ K2             Lean for work and Lean for life

Erasmus+ K2             Teaching problem solving in technology rich environments

Erasmus+ K2             Entrepreneurial Competences in Vocational Educational Training

Erasmus+ KA3          Cooking for the future (European Commission)

 

Föredetta projekt

Erasmus Pro – European Pathway- a gateway to work (European Commission)

Nordplus Junior – Individual and flexible international study paths 1.8.2015 -31.7.2016

Nordplus Junior – Developing enlarged vocational competences by exploring local expertise in Vaasa and Baltic countries, NPJR-2016/10417. Projektets varaktighet 1.8.16.-31.5.19

Eramus+ European Pathwy mobilitetsprojekt 21.10.2015-20.10.2017

ERASMUS+ Strategic Partnership: Using Digital Technologies to Improve Numeracy and Mathematics Learning 1.8.2015-31.7.201

Erasmus+  ERKO- Specialgruppers guidning och inlärning i vuxenstudierna 1.6.2015- 31.5.2017

Establishing _ECVET@vao.fi  1.6.2015 -31.5.2017

Font storlek
Kontrast