Alla kommande utomlandsresor tills slutet av vårterminen annulleras pga. coronavirus och det gäller både studerandes och personalens resor

Eventuell avvikelse är lärarnas arbetslivsperioder i maj: angående dem följer vi med hur situationen utvecklas. Alla besök och arbetslivsperioder från utlandet till Vamia och Vasa annulleras också.

Vi agerar enligt myndighets anvisning: Undervisningsväsendet och coronaviruset – ha beredskap för undantagssituationer

Vänligen följ med situationen och notera risker som gäller coronaviruset också ifall ni reser utomlands t.ex. under påsken.