Julens dimission 22.12. kl. 9.00 i Silverias auditorium

Julens dimission ordnas ons. 22.12. kl. 9.00 och 10.15 i Silverias auditorium

Julens dimission kommer att hållas i Silveria på onsdag i två omgångar, under 50 personer åt gången:

  • kl. 9.00 kommer alla andra än närvårdare
  • kl. 10.15 kommer alla närvårdaren

Dimissionen berör endast dem som avlagt en grundexamen före jul och de får mera information om dimissionen av sin ansvariga lärare.

Alla som deltar i dimissionen reserveras en plats med eget namn i auditoriet . Vi sitter säkert med tanke på coronaviruset på varannan sittplats och vi använder munskydd. Avslutningsvis serveras kaffe i restaurang Silveria. Dimissionens längd är ung. 1 h. Utomstående publik kan tyvärr inte delta i festen.

Festens inspelning kan ses på länken nedan.