Internationella verksamheten

Den internationella verksamheten i Vamia är livlig och den syns i vår dagliga verksamhet.

Internationalitet är en av Vamias strategiska tyngdpunkter och vårt mål är att för Vasa regionen  utbilda kunnig arbetskraft, som har framgång i ett internationellt, mångkulturellt och flerspråkigt arbetsliv och samhälle. Området kring Vasa är mycket internationellt och flerspråkigt. I området bor och arbetar över 100 olika nationaliteter. Även arbetslivet är internationellt och det finns många internationella företag i området.

Vamia är aktivt med i många lokala, regionala, nationella och internationella nätverk och projekt, där målet är att utveckla internationellt kunnande och yrkesutbildningen till att motsvara arbetslivets och samhällets än mer globaliserade behov.

Vid Vamia kan de studerande välja internationellt förberedande studier i Finland och ungefär 100 studerande åker årligen utomlands från 2 veckor till 6 månaders utbytesperioder för att utföra inlärning på arbetsplatser i företag eller för att studera i våra partnerskolor. Utbytesperioderna är en del den av studerandes studier vilket också räknas tillgodo. Vamia har partners i över 20 länder i Europa, Asien och Afrika. Personalen är aktivt med i utvecklingen och över 50 personer av personalen åker varje år utomlands för att utveckla sin egen yrkesmässiga kompetens, utveckla yrkesutbildningen och undervisningen tillsammans med de internationella parterna eller för att handledade de studerande.

På motsvarande sätt besöker ca 50 utländska studerande Vamia varje år. De deltar i studierna eller avlägga praktik på områdets företag. Internationella experter inom yrkesutbildningen har år från år blivit allt mera intresserade av den finländska yrkesutbildningen och av Vamia. Ca 50 -100 internationella experter besöker årligen Vamia via olika projekt och för att bekanta sig med den finländska skolan och yrkesutbildningen.

Vamia erbjuder också engelskspråkiga utbildningsprogram inom  turism- och kosthållningsbranschen samt  inom maskinbranschen.

Vamia tilldelades Erasmus+ VET Mobility charter 2016 och har beviljats förlängning till 2027. Certifieringen tilldelas aktörer som har bestyrkt erfarenhet av en långvarig och högklassig planering och förverkligande av studerande- och personalmobiliteter som är baserade på Vamias strategi.