Informationssäkerhet kräver moderna metoder och officiell behörighet

Informationssäkerhet innebär att vidta åtgärder för att hindra att information läcker ut eller korrumperas och säkerställa att den är tillgänglig för de behöriga när den behövs.

Genom god informationssäkerhet främjar man samhällets brottsbekämpning och beredskap för diverse störningar samt stöder näringslivets lönsamhet och tillväxt. Samtidigt måste man också garantera medborgarnas rättigheter och integritet. Detta kräver yrkeskunskap, som Daniel Finell skaffade sig genom att avlägga Specialyrkesexamen för säkerhetsbranschen vid Vamia.

– Jag jobbar som avdelningschef för ICT-avdelningen på JNT (Jakobstadsnejdens Telefon Ab) i Jakobstad. Vi har byggt upp ett övervaknings- och datasäkerhetssystem här på JNT som visade sig vara så pass bra att vi ville erbjuda det till våra kunder också. För att sälja och installera övervakningssystem samt lagra, behandla och överlåta bild och ljud måste man ha näringstillstånd med godkännande av Polisstyrelsen. Det kräver att företaget har en kompetent ansvarig föreståndare i sin tjä Den uppgiften föll på mig, berättar Daniel.

Daniel fann lösningen hos Vamia som erbjöd utbildning på svenska och på distans så att han kunde studera vid sidan av jobbet.

– Jag är ingenjör inom informationsteknologi, men vad gällde t ex brottsbekämpning var jag en lekman. Våra erfarna lärare belyste den vilda världen av brott och kränkningar man kan stöta på. Det gäller faktiskt att vara på sin vakt och känna till lagar och förordningar som är till för att skydda oss alla, understryker Daniel.

Efter att ha tagit sin examen kan Daniel och JNT fortsätta med att utveckla och marknadsföra företagets övervakningslösningar med betoning på tillgänglighet, riktighet och konfidentialitet.