Individuella studiestigar

Vid Vamia kan du avlägga studier på många olika sätt. Du kan skapa egna personliga stigar, till exempel

  • Kombinera examensdelar från ett annat område och foga dem till din egen examen.
  • Avlägga dubbelexamen, dvs. En yrkesinriktad grundexamen och studentexamen på samma gång
  • Avlägga hela eller delar av din examen på läroavtal
  • Om du så vill, fara utomlands för att avlägga en del av dina studier i ett internationellt utbytesprogram.
  • Studera företagande i en Ung Företagsamhet-grupp.
  • Kombinera toppidrott och studier i Idrottsakademin vid Vamia
  • Kombinera högskolestudier med dina studier och studera via VAMK-leden som är inriktad på fortsatta studier vid Vaasan ammattikorkeakoulu.