I höst började 25 nya studerande på Vamias idrottsprofilering

I höst började 25 nya studerande på Vamias idrottsprofilering.

Vamia är en av Finlands 16 läroanstalter på andra stadiet med idrottsprofilering. Hos oss studerar ett fyrtiotal målmedvetna idrottsinriktade studeranden och denna höst började 25 studeranden sina yrkesstudier inom idrottsprofileringen.

Den gemensamma ansökan är i första hand kanalen för att söka till idrottsprofileringen, men lediga platser kan man fråga om från läroanstalten.

Läs mera Vamian urheilupainotusväylästä och Urheiluoppilaitoksista.