Teamet för välfärdstjänster fick erkännande i Årets lysande kraft

Vid Prisgalan 15.12 tackade staden de anställda som varit länge i stadens tjänst samt de som arbetat förtjänstfullt.

I år firades för första gången Prisgalan i stället för den årliga traditionella Klockfesten i Vasa stad. På festen belönades personalen som har arbetat för staden i 40, 30 och 20 år. För första gången utsågs också Årets lysande kraft bland arbetsgemenskaper, chefer, arbetskamrater och team, vilka arbetstagarna själva fått ange med en motivering.

En prisbelönt arbetsgemenskap i Årets lysande kraft blev lärarna inom välfärdstjänsterna, studerandevården samt läroavtalsverksamheten, som ett gemensamt team vid Vamia. I motiveringen beskrivs teamet för välfärdstjänsterna som ett lysande gäng, med vilka även mer utmanande dagar framstår som positiva.  Inom teamet finns ett sinne för humor och man utbyter erfarenheter, är uppmuntrande, flexibla och stöder varandra, samt för tillsammans viktiga saker för arbetsgemenskapen framåt.

Utbildningschefen för välfärdstjänster Toni Boren konstaterar att den positiva responsen har träffat mitt i prick.

– Alla i arbetsgemenskapen är motiverade och yrkeskunniga. Vidare finns det en flexibilitet och samarbetet löper smidigt. Det är verkligen glädjande att få vara en del av en arbetsgemenskap som denna.

Varma gratulationer till hela teamet och tack för det fina och värdefulla arbete ni gör!

På galan kom man även ihåg dem som avlagt examen samt gjort initiativ. Prisgalan är en del av stadens nya belöningsprogram.