Vårdbiträde

De första vårdbiträdena blir klara med sina studier från Vamia denna vår. En tio månader lång utbildning inleddes på Vamia förra hösten och studierna har förlöpt smidigt trots distansstudier.

Tea Kannasto och Teija Syväoja som studerat till vårdbiträde funderar nu lite vemodigt hur snabbt året har gått. Motivationen har varit på topp ända sedan början och lärdomen från en ny bransch har intagits med intresse. Tidigare har båda arbetat inom handelsbranschen, men det var inte svårt att ge sig in i en ny bransch, eftersom huvudmålet var klart: att utbilda sig inom en bransch, där det finns arbete. Arbetet inom vårdsektorn kommer inte att ta slut, tvärtom behövs kunnig personal mer än någonsin. Mer uppmuntran till att lära sig nytt har givits av lärarna, som varit trevliga och motiverande.

– Satu har gett oss inspiration och iver, i synnerhet i distansstudierna. När det har känts som att det här blir inte till någonting, har hon lyckats uppmuntra oss att återfå vår motivation konstaterar Tea.

Vårdbiträdena studerar människans hela livslopp och kan även arbeta med barn och olika grupper av personer med funktionsnedsättningar, men utbildningen riktar sig främst till att arbeta med äldre människor. Vårdbiträden ombesörjer klientens grundläggande behov såsom assistans vid måltider, att tvätta sig, på- och avklädning samt hygien. Därtill ingår ordnande av rekreationsverksamhet, såsom tänjnings- och gymnastikstunder eller pysselstunder, som ingår i vårdbiträdens uppgifter. Arbetet liknar närvårdarens, men saknar den medicinska delen.

Under studierna har båda hittat nya sidor i sig själva och ifall de inte från början skulle ha varit säkra på sina val, så är de säkra nu: de kommer att utexamineras inom rätt bransch, som dessutom intresserar dem. Trots att vårdbiträdenas utbildningstid är under ett år, behövs vissa specifika egenskaper för arbetet.

– Ett hjärta behövs. Vem som helst kan börja studera inom branschen, men det behövs medmänsklighet och acceptans, säger Teija.

– Och förstås driftighet. I arbetet vårdar vi och assisterar människor, så då borde även en vilja att vårda finnas, lägger Tea till.

Det bästa under studietiden anser Tea och Teija varit den goda gruppanda som uppstått samt att man i gruppen hittat vänner, som man håller kontakt med även efter studierna. Studiehungern har ökat under studietiden och de kunde tänka sig fortsätta med närvårdarstudier under senhösten. Efter att de blivit klara med sina studier, söker de båda arbete från sina praktikplatser, och förväntar sig en hektisk sommar:

– Vardagen som vårdbiträde kommer att vara arbetsfylld, konstaterar kvinnorna samtidigt.