Yrkesexamen i matservice för invandrare, dagsstudier - Vamia

Yrkesexamen i matservice för invandrare, dagsstudier

Kom och studera i en värld av smaker! Arbetsuppgifterna för en kock varierar beroende på arbetsplatsen från restaurangarbete till arbete på en storhushållanläggning. Arbetet kan bestå av förberedning, tillverkning och presentation av maträtter samt andra arbetsmoment i ett kök. Arbetet för en kock kan vara skiftesarbete och arbetstiderna i en á la carte restaurang infaller ofta till kvällar och veckosluten. En bra kock är kooperativ, flitig och noggrann. Att arbeta inom branschen kräver flexibilitet, entusiasm för arbetet, skicklighet samt vilja att betjäna kunder med olika önskemål.  Möjligheten att avancera på branschen och internationell atmosfär är typiskt för branschen.

Efter examen kan du arbeta i ett kök på olika restauranger, storhushåll, kaféer, personalrestauranger, catering företag, på fartyg eller på beställnings- och festföretag. Efter examen erhåller du en allmän behörighet att söka dig vidare till studier på yrkeshögskola eller universitet. Arbetsutsikterna på restaurang- och cateringbranschen är goda!

Innehållet av utbildningen

Utbildningen är riktad till sökande med invandrarbakgrund och som erhåller intresse emot branschen.

Utbildningstiden är ca. två år enligt den personliga utvecklingsplanen för kunnande. Du kan studera på heltid i dagsstudier. I utbildningens längd inverkar tidigare studier och kunnande. I utbildningen ingår studier som stöder studiefärdigheter. Dessa studier är bl.a. studier i S2-språk (svenska som andra språk), professionellt ordförråd, praktiska övningar, matematik och kunnande i informationsteknologi.

Utbildningstiden

Utbildningstiden är ca. två år beroende på den personliga utvecklingsplanen.

Utbildningen kan påbörjas vi följande tidpunkt:

22.3.2021

Ansökningstid

Utbildningen börjar               Ansökan avslutas                   Intervjuer

22.3.2021                               21.3.2021                               En individuell tid meddelas för den sökande

Till utbildningen har man kontinuerlig ansökan, så du kan lämna in din ansökan när som helst. Studiehandledaren/läraren kontaktar dig för en intervju.

 

Innehållet av utbildningen

Utbildningen består av obligatoriska och valbara yrkesinriktade examensdelar. Då studierna inskrider väljer du din inriktning, som kan vara matproduktion i en restaurang eller storhushållskök. Du väljer valbara examensdelar enligt ditt intresse eller karriärplaner.

I examensstrukturen kan du bekanta dig på www.egrunder.fi

Förverkligande av utbildningen

Utbildningen genomförs som närundervisning 4-5 gånger i veckan, ibland kan undervisning ske även kvällstid. I undervisningen ingår också utbildning på arbetsplatserna. I början av utbildningen utarbetas en personlig utvecklingsplan för alla studeranden.

Yrkesexamen https://vamia.fi/sv/hakijoille/ammattitutkinto/

Språkkravet är av nivå A1.3.

Tilläggsinformation

Studiehandledare Claus Norrgrann tel. 040 – 6855 471 eller e-post claus.norrgrann@vamia.fi

I läroavtalsärende kontakta utbildingsplanerare Mia Malmsten tel. 040 485 8088 eller e-post mia.malmsten@vamia.fi

Font storlek
Kontrast