Taideteollisuusalan perustutkinto, artesaani

Vaatetusalan artesaanina suunnittelet ja valmistat erilaisista materiaaleista, kuten kankaista, neuloksista ja nahasta, vaatteita arkeen ja juhlaan. Alalle on tyypillistä esteettinen, visuaalinen ja kulttuuriosaaminen, kädentaidot sekä yrittäjyys. Tarvitaan lisäksi tarkkuutta ja huolellisuutta, loogista ajattelua, hahmottamiskykyä, luovuutta sekä ymmärrystä tyyleistä ja trendeistä.

Artesaani voi toimia yrittäjänä tai alan mukaisissa työtehtävissä tuotteiden suunnittelu- ja valmistustehtävissä, korjauspalvelutehtävissä, palvelujen suunnittelu- ja toteuttamistehtävissä, ohjaustoiminnassa, teollisessa tuotannossa, asiakaspalvelussa ja myyntityössä.

Opinnoissa painottuu vahvasti käytännön tekeminen. Tutkinnon suorittaminen ei vaadi alan aikaisempia opintoja ja soveltuu hyvin myös alanvaihtajille

 

Koulutusaika

Koulutus kestää keskimäärin 2,5-3 vuotta henkilökohtaisesta suunnitelmasta riippuen. Koulutuksen kestoon vaikuttavat mm. aikaisempi osaaminen sekä aikaisemmin suoritetut opinnot.

Koulutuksen voi aloittaa seuraavina ajankohtina:

2.8.2022

Koulutuksen voi mahdollisuuksien mukaan aloittaa myös muina aikoina opinto-ohjaajan/opettajan kanssa laaditun henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.

 

Hakuaika

Yhteishaun lisäksi koulutukseen on jatkuva haku, joten voit jättää hakemuksen milloin tahansa. Kun valinnat elokuussa aloittavaan jatkuvan haun ryhmään on tehty, hyväksymiskirjeet postitetaan kesäkuussa. Hakemuksia voi kuitenkin edelleen jättää, sillä ryhmää voidaan täydentää elokuussa, mikäli kaikki koulutukseen hyväkysytyt eivät ota paikkaa vastaan. 

 

Koulutuksen kuvaus

Taideteollisuusalan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp), joista 145 osp on ammatillisia ja 35 osp yhteisiä opintoja.

 

Tutkinnon kaksi pakollista osiota johdattavat sinut artesaanin tehtäviin. Näiden pakollisten opintojen laajuus on 55 osaamispistettä. Niiden lisäksi voit valita urasuunnitelmasi mukaisia valinnaisia osioita. Tarjolla on mm. asiakastyön suunnittelua ja toteuttamista, asiakaspalvelun ja myyntityön toteuttamista, korjaamista taideteollisuusalalla, malliston suunnittelua ja toteutusta, kulttuurilähtöistä tuotteistamista ja stailausta.

 

Taideteollisuusalan perustutkinto antaa sinulle valmiudet erilaisten sisustukseen ja pukeutumiseen liittyvien tekstiilien ja vaatteiden valmistukseen sekä korjaus- ja muutosompelutöiden tekemiseen. Lisäksi saat osaamista materiaalien tuntemukseen, hyödyntämiseen ja yhdistelyyn. Taideteollisuusalan perustutkinnon suorittanut voi toimia mm. yrittäjänä tai alan mukaisissa tuotteiden suunnittelu- ja valmistustehtävissä, asiakaspalvelussa ja myyntityössä.

 

Koulutuksen toteutus

Koulutus on pääosin lähiopiskelua 5 päivää viikossa, opetus ajoittuu klo 8-16 väliseen aikaan lukujärjestyksen mukaan. Lähipäivien määrään vaikuttaa sekä aikaisempi osaamisesi että se, kuinka nopeasti haluat opinnoissasi edetä. Lähiopintojen ammatilliset opinnot ovat Sampo-kampuksella (Sepänkyläntie 16) ja yhteiset opinnot Hansa- kampuksella (Ruutikellarintie 2). Opinnot suoritetaan erilaisten työskentelytapojen avulla, yksilöllisesti ja ryhmässä. Oppimista tapahtuu sekä koulussa että oikeilla työpaikoilla. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen osuus on n. 6 kk koko opiskeluajasta.

 

Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuksella.

 

Opiskelijaksi ottamisen edellytykset

Perustutkinnot: peruskoulu tai YO-tutkinto

Linkki kotisivuilla oleviin yleisiin perusteisiin. https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/7854767/reformi/tiedot 

Tutkinnossa edellytyksenä on suomen kielen taso A2.2.

 

Hinta

Koulutus on maksutonta, opiskelumateriaalit, pientyötarvikkeet ja kirjat opiskelija kustantaa itse.

 

Lisätietoja

Opinto-ohjaaja Jaana Kankaanpää, puh.040 503 4874, jaana.kankaanpaa@vamia.fi

Opettaja Ulla Kuoppala, puh. 040 8643 653, ulla.kuoppala@vamia.fi